heybətli

heybətli
sif. Heybət doğuran, hörmət hissi ilə bərabər qorxu hissi doğuran; zəhmli. Heybətli görkəm. Heybətli baxış. Əlyarov dişini qıcayıb <Ərknazın> üzünə daha heybətli bir nəzər saldı. M. Hüs.. <Şamxalın> nəzərində kişi <Cahandar ağa> getdikcə böyüdü və nərildəyərək ov üstünə atılmağa hazırlaşan heybətli bir pələngə döndü. İ. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • heybətamiz — ə. və f. heybətli, dəhşətli, qorxunc …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • vəhşi — sif. 1. İbtidai halda olan, ibtidai mədəniyyət pilləsində olan; ibtidai. Vəhşi tayfalar. İnsanlar vəhşi halında yaşadıqları zaman. – <Skif tayfası> cəsarətli, vəhşi xasiyyətli və köçəri olan müxtəlif qəbilələrdən ibarət idi. A. B.. // İs.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ağırzəhmli — sif. dan. Qorxunc, dəhşətli, çox acıqlı, üz gözündən acıq tökülən, heybətli, çox zəhmli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • azman — sif. Çox böyük, çox iri, çox yekə, əzəmətli, heybətli. Azman tikinti. Azman binalar. Azman qayalar. – Saçı saqqalı ağarmış qocaman buruq ustalarının belə azman yanğın gördükləri yadlarına gəlmir. . Ə. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nərilti — is. 1. Bağırtı, böyürtü, qışqırıq, çığırtı, nərə səsi. . . <Ovçular> mağaranın içindən ayının nəriltisini eşidib, tüfənglərini hazırladılar və itləri içəri qısqırtdılar. S. S. A.. 2. məc. Gurultu, uğultu, dəhşətli səs. Hamı dənizin heybətli …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • zəhmli — sif. 1. Zəhmi olan, baxanda öz görünüşü ilə adamda qorxu doğuran, dəhşətləndirən. // Çox böyük, çox yekə, görünüşcə əzəmətli. <Nemət> sökük və zəhmli darvazaya yaxınlaşdıqda, orada «Dava vəkili cənab Baxa xüsusi katib aranır» deyə, yeni bir …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • əjdaha — is. <fars.> 1. Ağzından od püskürən, insan və heyvanları udan, qanadlı nəhəng, ya ilan şəklində təsəvvür olunan mövhum bir heyvan. Yeddibaşlı əjdaha (nağıllarda). – <Nağılların qəhrəmanları> divlərlə, əjdahalarla pəncə pəncəyə gəlib… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədheybət — f. və ə. 1) qorxunc, heybətli; 2) yöndəmsiz, kobud …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • pırtlaq — sif. Pırtlamış halda olan; pırtlamış, qabağa çıxmış. Pırtlaq qarın. – Yusifin heybətli sifəti, qara və pırtlaq gözləri nəinki uşağı, hətta böyük adamı da qorxuya salırdı. S. S. A …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • seyrəksaç(lı) — sif. Saçı seyrək olan, saçı qalın (sıx) olmayan. Seyrəksaç qız. – Orta yaşlarında, arğaz, seyrəksaç dəllək Leylək Ələmdarın heybətli sifətini görüncə hırıldayahırıldaya <dedi>. . S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”